MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 51 51 1327 1614 28.23 82.22 1 8 120 38 0 0 4 106
2 Partho Ghatak 55 54 1124 1277 20.44 88.02 0 5 65 14 1 0 8 64
3 Mani Venkataraman 37 37 921 1094 24.89 84.19 1 6 48 14 0 0 0 100
4 Anurag Verma 22 21 751 661 34.14 113.62 1 6 66 8 0 0 4 101
5 Sunny Rathod 40 38 702 746 21.27 94.1 0 4 50 18 0 0 5 57
6 Vishal Gulati 37 36 629 746 17 84.32 0 2 40 5 0 0 3 77
7 Sriram Sitaraman 47 44 521 865 14.08 60.23 0 0 49 2 1 0 7 40
8 Rajdeep Purkayastha 57 45 345 484 6.05 71.28 0 0 15 3 0 0 9 38
9 Farookh Zahid 31 23 184 213 9.68 86.38 0 0 5 4 0 0 4 21
10 Sudhakar Kethireddy 27 22 181 265 6.7 68.3 0 1 5 3 0 0 3 51
11 Anjeneyulu Bogineni 19 18 179 251 12.79 71.31 0 0 8 5 0 0 4 27
12 Biswajit Basu 41 28 160 288 3.9 55.56 0 0 10 0 0 0 6 40
13 Sethuraman Aramathi 28 24 132 229 9.43 57.64 0 0 5 0 0 0 10 31
14 Arijit Majumder 16 10 131 192 8.19 68.23 0 0 6 0 0 0 3 43
15 Muralidaran Manoharan 18 16 107 200 7.13 53.5 0 0 5 2 0 0 1 20
16 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 9.5 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
17 Saroop Dey 37 24 57 108 5.7 52.78 0 0 2 6 0 0 14 15
18 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
19 Akhil Bhandari 5 4 43 79 14.33 54.43 0 0 1 0 0 0 1 16
20 Sobhan Datta 9 6 36 51 4 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
21 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
22 Mayank Tiwari 6 5 26 27 4.33 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
23 Subhasis Mukherjee 15 9 22 54 3.67 40.74 0 0 1 0 0 0 3 11
24 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 4.2 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
25 Ahmed Syed 3 3 20 23 10 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
26 Saby Mitra 4 3 19 27 4.75 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
27 Shantanu Roy 4 3 12 32 6 37.5 0 0 0 0 0 0 1 7
28 Tej Ghosh 2 2 9 8 4.5 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
29 Ashish Murali 4 2 9 10 4.5 90 0 0 1 0 0 0 0 5
30 Aleem Malik 8 5 8 19 1 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
31 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
32 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 1.67 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
33 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1.25 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
34 Ethisham Khan 2 1 4 12 2 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
35 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
36 Prashant Kharkar 3 3 3 9 1 33.33 0 0 0 0 0 0 0 1
37 Imran Sohaib 2 2 2 5 2 40 0 0 0 0 0 0 1 2
38 Rony Choudhury 5 2 2 18 0.4 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
39 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 41 41 175.5 1019 16.98 2 60 45 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 58 58 222.4 1211 4.2 10 53 168 21 0 3
3 Saroop Dey 39 39 133.0 951 19.41 2 49 113 1 0 4
4 Sunny Rathod 35 35 138.5 573 2.95 6 47 67 3 0 3
5 Vishal Gulati 34 34 129.1 671 17.21 1 39 49 1 0 3
6 Farookh Zahid 33 33 132.6 673 3.79 8 35 90 0 1 5
7 Sethuraman Aramathi 23 23 84.0 360 15.65 2 23 57 2 0 3
8 Anjeneyulu Bogineni 21 21 87.0 467 4.35 4 20 59 0 0 3
9 Subhasis Mukherjee 16 16 69.0 368 21.65 4 17 26 2 0 3
10 Anurag Verma 16 16 43.7 259 2.73 2 16 34 0 0 4
11 Arijit Majumder 13 13 41.0 324 20.25 0 16 64 5 0 3
12 Saunak Basu 10 10 31.0 187 2.38 0 13 25 0 1 5
13 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 25.3 0 10 18 1 0 3
14 Muralidaran Manoharan 8 8 26.0 153 3.25 0 8 6 1 0 2
15 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 23.5 1 6 9 5 0 2
16 Aleem Malik 9 9 27.0 201 4.5 1 6 22 3 0 2
17 Ashish Murali 5 5 21.0 117 19.5 2 6 10 1 0 2
18 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 5.8 0 5 37 3 0 3
19 Saikat Dey 6 6 18.0 137 27.4 0 5 10 0 0 2
20 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 1.75 0 4 4 0 0 2
21 Akhil Bhandari 4 4 13.2 76 19 1 4 3 2 0 2
22 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 4.43 0 3 1 0 0 3
23 Anand Aravind 2 2 7.0 37 12.33 0 3 8 0 0 3
24 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 3.33 0 3 7 3 0 3
25 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 39.5 3 2 10 0 0 1
26 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 5 0 2 6 0 0 1
27 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 14 0 1 9 0 0 1
28 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 11 0 1 16 2 0 1
29 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
30 Sudhakar Kethireddy 1 1 2.0 11 0 0 0 2 0 0 0
31 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0
32 Shantanu Roy 3 3 7.2 49 0 0 0 18 0 0 0
33 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
34 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0
Banner
1