MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 65 65 1377 1940 24.16 70.98 1 5 64 24 1 2 8 100
2 Ravi Chaudhari 49 49 1179 1033 24.06 114.13 2 5 93 40 0 0 8 133
3 Siddarth Thakkar 47 46 1067 1135 27.36 94.01 0 7 83 17 0 0 7 81
4 Mihir Makwana 55 55 1035 1420 18.82 72.89 0 5 58 23 0 0 2 90
5 Vishrut Shah 55 50 728 585 18.67 124.44 0 2 40 33 0 0 11 61
6 Hitesh Shah 59 58 712 1032 12.07 68.99 0 1 32 11 0 0 4 57
7 Ujval Patel 57 53 697 872 17.87 79.93 0 1 34 6 0 0 14 53
8 Happyen Patel 29 29 602 749 20.76 80.37 1 2 30 18 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 55 53 513 656 13.15 78.2 0 0 32 9 0 0 14 46
10 Paras Sangoi 27 27 348 442 12.89 78.73 0 1 21 10 0 0 1 51
11 Dipesh Patel 39 35 245 425 8.45 57.65 0 0 6 3 0 0 6 28
12 Dilip Chaudhari 27 23 206 310 7.63 66.45 0 0 9 2 0 0 8 32
13 Vishal Shah 35 30 150 223 8.33 67.26 0 0 8 3 0 0 12 18
14 Jigar Makwana 28 26 134 204 4.79 65.69 0 0 4 1 0 0 10 33
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 16 13 45 116 2.81 38.79 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Harshit Kaneria 3 3 14 26 4.67 53.85 0 0 0 0 0 0 0 9
20 Divyesh Shah 7 5 12 28 1.71 42.86 0 0 0 0 0 0 3 9
21 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 9 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
22 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
24 Nil Chaudhari 1 1 2 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 2
25 Milan Chaudhari 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 63 63 324.3 1540 14.67 10 105 130 8 2 5
2 Vishrut Shah 63 63 280.5 1299 3.95 12 71 187 20 0 4
3 Jigar Makwana 37 37 193.5 779 11.29 16 69 107 6 2 6
4 Vishal Shah 39 39 125.6 634 2.37 8 53 104 4 2 5
5 Siddarth Thakkar 45 45 203.8 910 17.84 17 51 106 12 0 4
6 Ravi Chaudhari 43 43 152.0 778 3.71 6 41 114 31 0 4
7 Paras Sangoi 28 28 126.3 549 17.71 2 31 85 4 2 5
8 Ujval Patel 23 23 66.2 438 2.36 1 28 74 1 0 4
9 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 14.63 3 27 34 0 1 6
10 Dilip Chaudhari 23 23 80.0 373 3.08 5 26 61 0 0 4
11 Dipesh Patel 31 31 88.3 527 23.95 6 22 139 3 0 3
12 Bhavesh Shah 14 14 32.5 203 3.25 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 13 13 26.1 135 13.5 1 10 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Happyen Patel 6 6 10.5 68 5.25 0 2 10 0 0 2
17 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 8 0 2 6 0 0 2
18 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 3 0 1 6 0 0 1
19 Milan Patel 3 3 4.4 28 28 0 1 3 0 0 1
20 Krunal Rami 2 2 3.0 10 3 0 1 4 0 0 1
21 Milan Chaudhari 1 1 2.0 18 0 0 0 3 0 0 0
22 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
23 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
24 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0