MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Fire
Siva K. Kesana sivakumar11@yahoo.com
(617) 504-0202


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Mirza Baig 81 78 1635 1768 22.09 92.48 1 9 133 30 14 0 4 135
2 Basith Mahmood 75 67 1414 2025 18.85 69.83 0 9 67 11 7 0 6 81
3 Pavan Shetty 48 43 1243 1349 34.53 92.14 1 10 56 28 21 0 7 106
4 Arif Khan 55 47 589 589 10.71 100 0 3 34 28 2 0 4 55
5 Junaid Iqbal 48 42 429 531 10.46 80.79 0 0 26 12 2 0 1 44
6 Binny Chhiber 28 27 420 556 15 75.54 0 0 11 5 25 0 3 40
7 Harmeek Singh 61 47 390 489 10.26 79.75 0 0 19 6 5 0 9 34
8 Baldeep Singh 16 13 317 338 19.81 93.79 0 3 18 8 0 0 0 63
9 Siva Shanker Reddy 14 13 265 336 22.08 78.87 0 0 22 5 8 0 1 44
10 Sri Charan Lochan 16 11 214 305 13.38 70.16 0 1 8 1 13 0 2 65
11 Navraj Singh Dhaliwal 14 10 209 239 23.22 87.45 0 1 9 5 0 0 1 69
12 Manpreet Chhiber 30 22 207 241 6.9 85.89 0 1 9 7 17 1 3 61
13 Hardik Mehta 19 19 156 276 9.75 56.52 0 0 7 3 0 0 3 31
14 Sunny Roshan 16 15 151 195 9.44 77.44 0 0 6 4 24 2 2 33
15 Rohan Khanna 10 10 150 146 15 102.74 0 0 12 5 0 0 0 48
16 Sree Manam 41 24 145 198 3.54 73.23 0 0 10 3 0 0 14 36
17 Praveen Chandoo 24 17 122 176 12.2 69.32 0 0 2 0 0 0 7 18
18 Pritish Sahoo 10 7 121 144 12.1 84.03 0 1 12 0 0 0 1 50
19 Rajesh Kadarkarai 10 10 115 179 12.78 64.25 0 0 4 2 0 0 1 32
20 Paresh Bharodiya 15 12 97 98 6.47 98.98 0 1 6 1 0 0 2 50
21 Srikanth Thota 5 5 94 174 18.8 54.02 0 1 1 0 0 0 0 61
22 Sai Vadlamani 18 14 93 146 5.17 63.7 0 0 3 1 0 0 2 24
23 Pradeep Chavva 17 12 91 143 10.11 63.64 0 0 5 0 0 0 3 18
24 Deepak Maddha 12 9 90 162 7.5 55.56 0 1 2 0 0 0 1 54
25 Siva Kesana 60 38 88 214 6.29 41.12 0 0 0 0 0 0 24 10
26 Manish Gorasiya 8 7 82 118 10.25 69.49 0 1 3 0 0 0 2 56
27 Ramanjit Singh 5 5 79 81 15.8 97.53 0 1 4 3 0 0 0 50
28 Nikhil Malhotra 10 10 78 65 7.8 120 0 0 4 2 0 0 1 18
29 Sourabh Tiwari 7 7 70 86 14 81.4 0 0 5 1 0 0 2 38
30 Zeeshan Khalid 10 7 63 66 6.3 95.45 0 0 7 0 0 0 1 20
31 Ashutosh Dash 10 7 60 115 8.57 52.17 0 0 5 1 0 0 0 16
32 Hanif Patel 5 5 58 71 11.6 81.69 0 0 3 4 6 0 0 42
33 Avinash Mujumdar 15 13 54 111 4.91 48.65 0 0 1 1 0 0 2 12
34 Atif Syed 12 11 49 68 4.08 72.06 0 0 1 1 0 0 1 15
35 Bhadresh Mandani 10 9 48 53 6.86 90.57 0 0 2 0 0 0 2 23
36 Ahmed Khan 13 11 45 80 3.46 56.25 0 0 0 1 0 0 0 11
37 Sumit Sinha Ray 6 5 39 53 7.8 73.58 0 0 3 0 0 0 0 17
38 Suman Sinha Ray 6 5 27 37 4.5 72.97 0 0 1 0 0 0 2 20
39 Siva (Siva Krishna) Gullapalli 10 6 25 44 4.17 56.82 0 0 1 0 5 0 0 18
40 Gagan Bhatnagar 3 3 25 73 8.33 34.25 0 0 1 0 0 0 0 13
41 Naveen Ganne 1 1 20 31 20 64.52 0 0 0 0 0 0 0 20
42 Neil Patel 12 11 17 32 1.42 53.13 0 0 1 0 0 0 5 8
43 Dhanveer Singh 1 1 16 17 16 94.12 0 0 0 0 0 0 0 16
44 Vidyadhar Gurram 4 2 14 31 3.5 45.16 0 0 1 0 4 0 0 14
45 Khuram Gaba 3 3 13 29 4.33 44.83 0 0 0 0 0 0 0 7
46 Ali Parekh 6 4 7 11 1.17 63.64 0 0 0 0 0 0 1 3
47 Amuldeep Singh 4 3 6 10 2 60 0 0 0 0 0 0 0 6
48 Mehul Shah 1 1 6 8 6 75 0 0 1 0 0 0 0 6
49 Srikanth Kanaparthi 1 1 3 13 0 23.08 0 0 0 0 0 0 1 3
50 Prakash Upadhyayula 6 4 2 19 0.33 10.53 0 0 0 0 1 0 1 1
51 Sreeram Vannemreddy 3 1 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1
52 Ganesh Manivannan 3 2 1 8 0.33 12.5 0 0 0 0 0 0 1 1


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Harmeek Singh 58 57 274.2 1160 15.26 23 76 92 2 0 4
2 Junaid Iqbal 40 39 187.7 898 2.54 9 74 84 3 1 7
3 Pavan Shetty 44 43 181.9 858 13 9 66 116 1 0 4
4 Sree Manam 38 37 204.3 901 3.1 14 66 129 2 1 5
5 Manpreet Chhiber 29 28 139.2 585 13 9 45 55 5 1 5
6 Arif Khan 42 42 172.1 950 3.91 6 44 139 7 0 4
7 Siva Kesana 39 39 111.8 585 14.27 5 41 57 2 0 4
8 Sunny Roshan 16 16 65.5 336 2.11 0 31 25 1 2 5
9 Baldeep Singh 16 16 90.6 376 13.93 4 27 63 0 0 4
10 Praveen Chandoo 25 25 103.5 507 4.31 5 24 89 6 1 5
11 Paresh Bharodiya 15 15 72.7 337 15.32 4 22 42 2 1 5
12 Pradeep Chavva 16 16 52.0 286 2.6 2 20 21 4 1 5
13 Binny Chhiber 17 17 63.0 359 21.12 2 17 44 0 0 3
14 Pritish Sahoo 6 6 21.5 106 1.65 1 13 7 0 0 4
15 Atif Syed 11 11 44.0 239 21.73 0 11 45 4 0 3
16 Deepak Maddha 9 9 37.0 143 3.36 3 11 27 1 0 3
17 Rajesh Kadarkarai 9 9 40.1 181 16.45 3 11 16 1 0 3
18 Sourabh Tiwari 5 5 14.0 80 1.75 0 8 8 2 0 3
19 Ramanjit Singh 4 4 15.0 105 21 1 5 18 0 0 2
20 Khuram Gaba 3 3 15.0 70 3 1 5 7 3 0 3
21 Sai Vadlamani 5 5 11.0 60 12 2 5 19 0 0 2
22 Bhadresh Mandani 10 10 28.0 130 5.6 0 5 17 0 0 1
23 Ali Parekh 5 5 16.1 90 30 0 3 12 2 0 2
24 Suman Sinha Ray 4 4 13.0 95 4.33 0 3 16 2 0 2
25 Hanif Patel 5 5 17.0 94 31.33 1 3 1 0 0 1
26 Srikanth Thota 2 2 4.5 27 2.25 0 2 7 0 0 2
27 Manish Gorasiya 3 3 10.0 74 37 0 2 14 0 0 2
28 Basith Mahmood 3 3 3.2 35 3.2 0 1 8 0 0 1
29 Sumit Sinha Ray 2 2 3.0 38 38 0 1 5 3 0 1
30 Ahmed Khan 3 3 9.0 52 9 0 1 20 2 0 1
31 Srikanth Kanaparthi 1 1 1.0 0 0 1 1 0 0 0 1
32 Neil Patel 4 4 4.2 25 4.2 1 1 6 0 0 1
33 Mirza Baig 4 3 5.0 31 31 0 1 9 0 0 1
34 Zeeshan Khalid 3 3 8.0 54 8 0 1 3 0 0 1
35 Siva Shanker Reddy 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Sri Charan Lochan 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Gagan Bhatnagar 1 1 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0
38 Navraj Singh Dhaliwal 4 4 14.0 91 0 0 0 7 0 0 0
39 Ganesh Manivannan 1 1 2.0 6 0 0 0 0 0 0 0
40 Hardik Mehta 2 2 4.3 18 0 1 0 3 0 0 0
41 Dhanveer Singh 1 1 3.0 11 0 0 0 2 2 0 0
42 Siva (Siva Krishna) Gullapalli 3 2 4.0 23 0 0 0 2 0 0 0
43 Vidyadhar Gurram 2 1 1.0 8 0 0 0 0 0 0 0
44 Prakash Upadhyayula 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banner
1