MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 73 73 1933 2470 29.74 78.26 1 12 166 48 0 0 8 106
2 Partho Ghatak 81 79 1460 1834 18.02 79.61 0 5 77 15 9 0 11 64
3 Mani Venkataraman 54 54 1110 1431 20.94 77.57 1 6 54 18 5 0 1 100
4 Vishal Gulati 58 57 1067 1290 18.4 82.71 0 4 76 11 7 0 3 77
5 Sunny Rathod 45 42 850 887 22.97 95.83 0 5 69 21 0 0 5 60
6 Anurag Verma 26 25 758 672 29.15 112.8 1 6 66 8 0 0 4 101
7 Sriram Sitaraman 73 66 731 1295 13.29 56.45 0 0 64 3 6 0 11 40
8 Sudhakar Kethireddy 46 39 490 612 10.65 80.07 0 3 24 13 0 0 5 55
9 Rajdeep Purkayastha 63 48 357 521 9.15 68.52 0 0 15 3 0 0 9 38
10 Anjeneyulu Bogineni 31 28 274 415 8.84 66.02 0 0 13 7 0 0 5 27
11 Jojo DuttaRoy 19 19 224 418 11.79 53.59 0 0 13 4 1 0 0 39
12 Sethuraman Aramathi 42 36 204 362 4.86 56.35 0 0 10 0 1 0 12 31
13 Farookh Zahid 34 25 192 227 9.14 84.58 0 0 5 4 0 0 4 21
14 Biswajit Basu 45 31 185 376 4.11 49.2 0 0 10 0 0 0 7 40
15 Kislaya Kanan 4 4 148 111 49.33 133.33 0 2 14 6 0 0 1 72
16 Arijit Majumder 22 14 139 216 6.32 64.35 0 0 6 0 0 0 3 43
17 Muralidaran Manoharan 22 20 135 255 7.11 52.94 0 0 5 2 0 0 1 20
18 Suman Sinha Ray 23 20 129 181 5.61 71.27 0 0 5 0 3 0 5 25
19 Sarvesh Masurekar 13 12 125 186 11.36 67.2 0 0 8 0 2 0 1 34
20 Akhil Bhandari 21 17 121 217 5.76 55.76 0 0 3 0 0 0 4 20
21 Saroop Dey 46 31 80 142 6.15 56.34 0 0 2 6 0 0 18 15
22 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 9.5 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
23 Vivek Kathpal 8 8 65 108 10.83 60.19 0 0 1 1 0 0 2 27
24 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
25 Naveen Punati 22 16 50 85 8.33 58.82 0 0 1 0 6 0 10 15
26 Raghu Saminathan 10 9 46 67 4.6 68.66 0 0 1 3 0 0 3 18
27 Prashant Kharkar 8 8 45 97 5.63 46.39 0 0 1 0 0 0 0 17
28 Shreyas Rokade 7 7 42 84 6 50 0 0 1 1 4 0 0 20
29 Sobhan Datta 9 6 36 51 7.2 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
30 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
31 Abhinav Kumar 4 4 30 41 15 73.17 0 0 0 0 0 0 2 21
32 Udyalok Banerjee 3 3 28 46 9.33 60.87 0 0 0 1 0 0 0 16
33 Subhasis Mukherjee 16 10 27 68 3.86 39.71 0 0 1 0 0 0 3 11
34 Shantanu Roy 9 6 27 50 3 54 0 0 0 0 0 0 1 11
35 Soumya Hazra 6 5 27 55 5.4 49.09 0 0 0 0 0 0 0 15
36 Mayank Tiwari 6 5 26 27 4.33 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
37 Soumojyoti Roy 5 5 23 60 4.6 38.33 0 0 0 0 0 0 0 13
38 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 4.2 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
39 Ahmed Syed 3 3 20 23 10 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
40 Saby Mitra 4 3 19 27 4.75 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
41 Sourav Roy 5 5 19 37 3.8 51.35 0 0 0 0 7 0 0 6
42 Abhilash Shankaran 1 1 10 30 10 33.33 0 0 0 0 0 0 0 10
43 Ashish Murali 4 2 9 10 4.5 90 0 0 1 0 0 0 0 5
44 Tej Ghosh 2 2 9 8 4.5 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
45 Aleem Malik 8 5 8 19 2.67 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
46 Sai Charan Thotapalli 5 4 7 11 1.4 63.64 0 0 0 0 0 0 2 4
47 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
48 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
49 Pradeep Janagam 3 1 5 3 0 166.67 0 0 1 0 0 0 1 5
50 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 1.67 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
51 Ethisham Khan 2 1 4 12 4 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
52 Jamsheed Jaffery 1 1 3 4 3 75 0 0 0 0 0 0 0 3
53 Shrey Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
54 Kay Kay Kiran 2 1 3 5 1.5 60 0 0 0 0 0 0 0 3
55 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
56 Rony Choudhury 5 2 2 18 0.4 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
57 Imran Sohaib 2 2 2 5 2 40 0 0 0 0 0 0 1 2
58 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Subir Chowdhury 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
60 Pradeep Sahi 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 46 46 195.7 1108 16.29 2 68 50 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 66 66 251.8 1362 3.93 11 64 187 24 0 3
3 Sunny Rathod 41 41 167.9 735 11.85 6 62 80 4 0 4
4 Vishal Gulati 50 50 189.4 1022 3.27 3 58 72 1 1 5
5 Saroop Dey 49 49 168.0 1151 20.55 3 56 146 1 0 4
6 Sethuraman Aramathi 37 37 150.0 664 3.85 5 39 110 4 0 3
7 Anjeneyulu Bogineni 32 32 138.6 741 20.03 8 37 79 0 0 3
8 Farookh Zahid 35 35 141.6 727 3.93 8 36 97 0 1 5
9 Akhil Bhandari 21 21 90.2 431 13.47 2 32 17 2 0 4
10 Naveen Punati 23 23 115.0 495 5.23 7 22 87 0 0 4
11 Arijit Majumder 19 19 60.0 450 23.68 0 19 73 7 0 3
12 Sarvesh Masurekar 12 12 48.5 227 2.55 0 19 23 2 1 6
13 Subhasis Mukherjee 17 17 73.2 385 20.26 4 19 33 2 0 3
14 Jojo DuttaRoy 18 18 82.0 314 4.82 4 17 40 4 0 3
15 Anurag Verma 17 17 46.7 277 16.29 2 17 36 0 0 4
16 Suman Sinha Ray 21 21 73.7 421 4.61 6 16 59 4 0 3
17 Saunak Basu 15 15 48.0 313 20.87 1 15 35 2 1 5
18 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 4.2 0 10 18 1 0 3
19 Raghu Saminathan 7 7 37.0 133 13.3 2 10 14 2 0 3
20 Muralidaran Manoharan 9 9 27.0 155 3.38 0 8 6 1 0 2
21 Kislaya Kanan 3 3 13.0 89 12.71 0 7 6 0 1 6
22 Ashish Murali 5 5 21.0 117 3.5 2 6 10 1 0 2
23 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 23.5 1 6 9 5 0 2
24 Sudhakar Kethireddy 9 9 17.8 125 2.97 0 6 12 0 0 2
25 Aleem Malik 9 9 27.0 201 33.5 1 6 22 3 0 2
26 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 5.8 0 5 37 3 0 3
27 Saikat Dey 6 6 18.0 137 27.4 0 5 10 0 0 2
28 Sai Charan Thotapalli 5 5 11.0 61 2.2 1 5 15 2 0 2
29 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 6 0 4 4 0 0 2
30 Soumya Hazra 6 6 14.0 92 3.5 0 4 13 0 0 2
31 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 25.33 0 3 1 0 0 3
32 Anand Aravind 2 2 7.0 37 2.33 0 3 8 0 0 3
33 Pradeep Janagam 5 5 16.0 86 28.67 1 3 11 0 0 2
34 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 3.33 0 3 7 3 0 3
35 Shantanu Roy 7 7 18.2 136 45.33 0 3 50 0 0 2
36 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 5 0 2 6 0 0 1
37 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 39.5 3 2 10 0 0 1
38 Kay Kay Kiran 2 2 6.0 34 3 0 2 4 0 0 1
39 Subir Chowdhury 1 1 3.3 29 14.5 0 2 8 0 0 2
40 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 2.4 0 1 9 0 0 1
41 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 89 0 1 16 2 0 1
42 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0
43 Mani Venkataraman 1 1 3.0 12 0 0 0 5 0 0 0
44 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
45 Soumojyoti Roy 2 2 6.0 39 0 0 0 4 1 0 0
46 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
47 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0
48 Jamsheed Jaffery 1 1 3.0 21 0 0 0 3 0 0 0
Banner
1