MosNewsWriter
View Team Details
Chicago Knight Riders
Knight Riders
Partho Ghatak partho_ghatak@hotmail.com
630-936-5810


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Saunak Basu 74 74 1974 2519 29.91 78.36 1 12 168 50 0 0 8 106
2 Partho Ghatak 83 81 1474 1871 17.76 78.78 0 5 78 15 9 0 11 64
3 Mani Venkataraman 56 56 1145 1478 20.82 77.47 1 6 57 19 5 0 1 100
4 Vishal Gulati 60 59 1124 1357 18.73 82.83 0 4 78 12 7 0 3 77
5 Sunny Rathod 45 42 850 887 22.97 95.83 0 5 69 21 0 0 5 60
6 Anurag Verma 26 25 758 672 29.15 112.8 1 6 66 8 0 0 4 101
7 Sriram Sitaraman 74 67 734 1308 13.11 56.12 0 0 64 3 6 0 11 40
8 Sudhakar Kethireddy 47 40 492 618 10.47 79.61 0 3 24 13 0 0 5 55
9 Rajdeep Purkayastha 66 51 371 553 9.05 67.09 0 0 16 3 0 0 10 38
10 Anjeneyulu Bogineni 31 28 274 415 8.84 66.02 0 0 13 7 0 0 5 27
11 Jojo DuttaRoy 19 19 224 418 11.79 53.59 0 0 13 4 1 0 0 39
12 Sethuraman Aramathi 42 36 204 362 4.86 56.35 0 0 10 0 1 0 12 31
13 Farookh Zahid 34 25 192 227 9.14 84.58 0 0 5 4 0 0 4 21
14 Biswajit Basu 47 33 186 389 3.96 47.81 0 0 10 0 0 0 8 40
15 Kislaya Kanan 4 4 148 111 49.33 133.33 0 2 14 6 0 0 1 72
16 Arijit Majumder 22 14 139 216 6.32 64.35 0 0 6 0 0 0 3 43
17 Suman Sinha Ray 25 22 136 191 8 71.2 0 0 5 0 3 0 5 25
18 Muralidaran Manoharan 22 20 135 255 6.14 52.94 0 0 5 2 0 0 1 20
19 Sarvesh Masurekar 13 12 125 186 11.36 67.2 0 0 8 0 2 0 1 34
20 Akhil Bhandari 21 17 121 217 5.76 55.76 0 0 3 0 0 0 4 20
21 Prashant Kharkar 10 10 95 157 9.5 60.51 0 0 1 0 0 0 0 45
22 Vivek Kathpal 10 10 89 151 8.9 58.94 0 0 1 1 0 0 2 27
23 Saroop Dey 46 31 80 142 6.15 56.34 0 0 2 6 0 0 18 15
24 Pratik Chakroborty 8 8 76 133 9.5 57.14 0 0 2 0 0 0 3 21
25 Udyalok Banerjee 5 5 73 90 18.25 81.11 0 0 4 4 0 0 1 45
26 Abhinav Kumar 6 6 60 99 10 60.61 0 0 0 0 0 0 2 21
27 Saikat Dey 8 8 50 94 6.25 53.19 0 0 3 0 0 0 0 22
28 Naveen Punati 25 19 50 88 2 56.82 0 0 1 0 6 0 10 15
29 Raghu Saminathan 10 9 46 67 7.67 68.66 0 0 1 3 0 0 3 18
30 Shreyas Rokade 7 7 42 84 6 50 0 0 1 1 4 0 0 20
31 Sobhan Datta 9 6 36 51 7.2 70.59 0 0 3 0 0 0 1 16
32 Anand Aravind 3 3 31 34 10.33 91.18 0 0 2 0 0 0 0 21
33 Soumya Hazra 6 5 27 55 5.4 49.09 0 0 0 0 0 0 0 15
34 Subhasis Mukherjee 16 10 27 68 1.69 39.71 0 0 1 0 0 0 3 11
35 Shantanu Roy 9 6 27 50 5.4 54 0 0 0 0 0 0 1 11
36 Mayank Tiwari 6 5 26 27 4.33 96.3 0 0 0 0 1 0 4 12
37 Soumojyoti Roy 6 6 23 61 3.83 37.7 0 0 0 0 0 0 0 13
38 Prateeq Ghatak 5 4 21 43 4.2 48.84 0 0 2 0 0 0 2 14
39 Ahmed Syed 3 3 20 23 10 86.96 0 0 0 1 0 0 1 12
40 Saby Mitra 4 3 19 27 4.75 70.37 0 0 1 0 0 0 0 15
41 Sourav Roy 6 6 19 43 3.17 44.19 0 0 0 0 7 0 0 6
42 Abhilash Shankaran 1 1 10 30 10 33.33 0 0 0 0 0 0 0 10
43 Tej Ghosh 2 2 9 8 9 112.5 0 0 0 0 0 0 1 5
44 Ashish Murali 4 2 9 10 2.25 90 0 0 1 0 0 0 0 5
45 Aleem Malik 8 5 8 19 2.67 42.11 0 0 0 0 0 0 2 3
46 Sai Charan Thotapalli 5 4 7 11 1.4 63.64 0 0 0 0 0 0 2 4
47 Tanmay Amin 1 1 6 17 6 35.29 0 0 0 0 0 0 0 6
48 Deba Prasad Basu 5 4 5 22 1 22.73 0 0 0 0 0 0 0 4
49 Pradeep Janagam 3 1 5 3 0 166.67 0 0 1 0 0 0 1 5
50 Sukheeth Vuligonda 3 2 5 8 1.67 62.5 0 0 0 0 0 0 1 3
51 Ethisham Khan 2 1 4 12 4 33.33 0 0 0 0 0 0 0 4
52 Jamsheed Jaffery 2 2 4 12 2 33.33 0 0 0 0 0 0 0 3
53 Subir Chowdhury 3 2 4 14 4 28.57 0 0 0 0 0 0 1 4
54 Shrey Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
55 Kay Kay Kiran 2 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
56 Harsh Binani 1 1 3 8 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 3
57 Imran Sohaib 2 2 2 5 2 40 0 0 0 0 0 0 1 2
58 Rony Choudhury 5 2 2 18 0.4 11.11 0 0 0 0 0 0 0 2
59 Pradeep Sahi 2 2 1 4 0.5 25 0 0 0 0 0 0 0 1
60 Bhabani Dash 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Biswajit Basu 48 48 205.7 1167 16.44 2 71 54 6 2 5
2 Rajdeep Purkayastha 69 69 263.8 1452 4 11 66 198 25 0 3
3 Sunny Rathod 41 41 167.9 735 11.85 6 62 80 4 0 4
4 Vishal Gulati 52 52 197.4 1061 3.24 3 61 80 1 1 5
5 Saroop Dey 49 49 168.0 1151 20.55 3 56 146 1 0 4
6 Sethuraman Aramathi 37 37 150.0 664 3.85 5 39 110 4 0 3
7 Anjeneyulu Bogineni 32 32 138.6 741 20.03 8 37 79 0 0 3
8 Farookh Zahid 35 35 141.6 727 3.93 8 36 97 0 1 5
9 Akhil Bhandari 21 21 90.2 431 13.47 2 32 17 2 0 4
10 Naveen Punati 26 26 132.2 556 5.51 8 24 98 0 0 4
11 Subhasis Mukherjee 17 17 73.2 385 20.26 4 19 33 2 0 3
12 Arijit Majumder 19 19 60.0 450 3.16 0 19 73 7 0 3
13 Sarvesh Masurekar 12 12 48.5 227 11.95 0 19 23 2 1 6
14 Suman Sinha Ray 23 23 80.7 463 4.75 6 17 74 4 0 3
15 Jojo DuttaRoy 18 18 82.0 314 18.47 4 17 40 4 0 3
16 Anurag Verma 17 17 46.7 277 2.75 2 17 36 0 0 4
17 Saunak Basu 16 16 49.2 321 21.4 1 15 35 2 1 5
18 Rony Choudhury 9 9 42.0 253 4.2 0 10 18 1 0 3
19 Raghu Saminathan 7 7 37.0 133 13.3 2 10 14 2 0 3
20 Muralidaran Manoharan 9 9 27.0 155 3.38 0 8 6 1 0 2
21 Sudhakar Kethireddy 10 10 20.8 142 17.75 0 8 14 0 0 2
22 Kislaya Kanan 3 3 13.0 89 1.86 0 7 6 0 1 6
23 Aleem Malik 9 9 27.0 201 33.5 1 6 22 3 0 2
24 Ashish Murali 5 5 21.0 117 3.5 2 6 10 1 0 2
25 Mayank Tiwari 5 5 27.0 141 23.5 1 6 9 5 0 2
26 Saikat Dey 6 6 18.0 137 3.6 0 5 10 0 0 2
27 Sai Charan Thotapalli 5 5 11.0 61 12.2 1 5 15 2 0 2
28 Sobhan Datta 11 11 29.0 229 5.8 0 5 37 3 0 3
29 Soumya Hazra 6 6 14.0 92 23 0 4 13 0 0 2
30 Jamsheed Jaffery 2 2 9.0 49 2.25 0 4 9 0 0 4
31 Sukheeth Vuligonda 2 2 7.0 24 6 0 4 4 0 0 2
32 Imran Sohaib 2 2 10.0 37 3.33 0 3 7 3 0 3
33 Subir Chowdhury 3 3 12.3 88 29.33 0 3 20 0 0 2
34 Shantanu Roy 7 7 18.2 136 6.07 0 3 50 0 0 2
35 Ahmed Syed 3 3 13.3 76 25.33 0 3 1 0 0 3
36 Anand Aravind 2 2 7.0 37 2.33 0 3 8 0 0 3
37 Pradeep Janagam 5 5 16.0 86 28.67 1 3 11 0 0 2
38 Ethisham Khan 4 4 22.0 79 11 3 2 10 0 0 1
39 Kay Kay Kiran 2 2 6.0 34 17 0 2 4 0 0 1
40 Tej Ghosh 2 2 10.0 56 5 0 2 6 0 0 1
41 Partho Ghatak 2 2 2.4 14 14 0 1 9 0 0 1
42 Pratik Chakroborty 3 3 11.0 89 11 0 1 16 2 0 1
43 Sriram Sitaraman 1 1 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0
44 Bhabani Dash 2 2 5.0 27 0 0 0 1 0 0 0
45 Abhinav Kumar 1 1 2.0 12 0 0 0 2 0 0 0
46 Prateeq Ghatak 3 3 3.0 25 0 0 0 2 0 0 0
47 Mani Venkataraman 1 1 3.0 12 0 0 0 5 0 0 0
48 Tanmay Amin 1 1 3.0 17 0 0 0 2 0 0 0
49 Soumojyoti Roy 3 3 7.4 48 0 0 0 8 1 0 0