MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 63 63 1371 1918 24.93 71.48 1 5 64 24 1 2 8 100
2 Ravi Chaudhari 47 47 1162 1010 24.72 115.05 2 5 93 38 0 0 7 133
3 Siddarth Thakkar 45 44 1060 1123 28.65 94.39 0 7 82 17 0 0 7 81
4 Mihir Makwana 54 54 1035 1419 19.17 72.94 0 5 58 23 0 0 2 90
5 Vishrut Shah 54 49 718 575 18.89 124.87 0 2 40 32 0 0 11 61
6 Hitesh Shah 57 56 704 995 12.35 70.75 0 1 32 11 0 0 4 57
7 Ujval Patel 56 52 694 866 18.26 80.14 0 1 34 6 0 0 14 53
8 Happyen Patel 29 29 602 749 20.76 80.37 1 2 30 18 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 53 51 468 580 12.65 80.69 0 0 26 9 0 0 14 46
10 Paras Sangoi 26 26 343 430 13.19 79.77 0 1 20 10 0 0 1 51
11 Dipesh Patel 38 34 245 424 8.45 57.78 0 0 6 3 0 0 5 28
12 Dilip Chaudhari 26 22 181 264 6.96 68.56 0 0 9 1 0 0 8 32
13 Vishal Shah 34 29 132 174 7.33 75.86 0 0 8 2 0 0 11 18
14 Jigar Makwana 27 25 128 194 4.74 65.98 0 0 4 1 0 0 10 33
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 14 11 43 101 3.07 42.57 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Harshit Kaneria 2 2 14 22 7 63.64 0 0 0 0 0 0 0 9
20 Divyesh Shah 7 5 12 28 1.71 42.86 0 0 0 0 0 0 3 9
21 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 9 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
22 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
24 Nil Chaudhari 1 1 2 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 2
25 Milan Chaudhari 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 62 62 319.3 1522 14.63 10 104 130 8 2 5
2 Vishrut Shah 62 62 279.5 1294 3.94 12 71 187 20 0 4
3 Jigar Makwana 36 36 188.5 762 11.37 16 67 107 6 2 6
4 Vishal Shah 38 38 124.6 629 2.35 8 53 104 4 2 5
5 Siddarth Thakkar 43 43 192.2 861 18.32 16 47 100 12 0 4
6 Ravi Chaudhari 41 41 144.0 742 3.51 6 41 113 31 0 4
7 Paras Sangoi 27 27 120.3 530 17.67 2 30 85 4 2 5
8 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 2.59 3 27 34 0 1 6
9 Ujval Patel 22 22 63.2 408 15.11 1 27 74 1 0 4
10 Dipesh Patel 30 30 86.3 505 3.92 6 22 133 3 0 3
11 Dilip Chaudhari 22 22 74.0 347 15.77 4 22 57 0 0 3
12 Bhavesh Shah 13 13 31.5 197 3.15 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 13 13 26.1 135 13.5 1 10 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Happyen Patel 6 6 10.5 68 5.25 0 2 10 0 0 2
17 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 8 0 2 6 0 0 2
18 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 3 0 1 6 0 0 1
19 Milan Patel 3 3 4.4 28 28 0 1 3 0 0 1
20 Krunal Rami 2 2 3.0 10 3 0 1 4 0 0 1
21 Milan Chaudhari 1 1 2.0 18 0 0 0 3 0 0 0
22 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
23 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
24 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Banner
1