MosNewsWriter
View Team Details
Knight Hawks
Vernon Hills
Mukharram Raheel raheelmu786@yahoo.com
224 637 5297


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Akhilesh Bhrambhatt 43 43 716 1111 18.84 64.45 0 2 34 7 0 0 5 76
2 Bhushan Naik 43 43 692 937 16.09 73.85 0 4 44 12 0 0 5 78
3 Sandeep Navara 40 40 580 842 17.06 68.88 0 4 19 5 0 0 6 62
4 Mahesh Ranganathan 29 29 555 627 19.14 88.52 0 2 21 6 0 0 2 55
5 Zakir Shah 47 46 518 630 12.33 82.22 0 0 17 10 0 0 4 42
6 Sandeep Makker 40 36 489 647 12.23 75.58 0 1 21 6 0 0 8 73
7 Prem Arokiadoss 50 48 464 606 11.9 76.57 0 0 15 5 0 0 9 49
8 Vijayant Wadhavan 50 47 407 529 8.14 76.94 0 0 20 3 0 0 10 40
9 Suraj Amin 28 27 343 428 18.05 80.14 0 0 12 6 0 0 8 45
10 Sandeep Bhardwaj 33 33 273 364 8.27 75 0 1 10 7 0 0 3 60
11 Anshuman Taneja 19 19 261 380 14.5 68.68 0 1 7 6 0 0 1 50
12 Arjun Ahuja 14 14 249 362 17.79 68.78 0 1 14 7 0 0 2 57
13 Sudhir Vissa 17 17 202 217 13.47 93.09 0 0 11 5 0 0 2 30
14 Jagannath Gowrishanker 22 22 201 364 9.14 55.22 0 0 3 2 0 0 2 30
15 Chetankumar Mudholkar 11 11 176 217 16 81.11 0 0 6 1 0 0 0 38
16 Ganesh Easwaran 18 15 162 200 9 81 0 0 4 1 0 0 3 41
17 Kaushik Agarwal 13 13 150 192 13.64 78.13 0 0 10 0 0 0 2 46
18 Rahul Dhingra 13 13 135 129 10.38 104.65 0 0 9 2 0 0 5 32
19 Tanay Shaha 13 13 127 216 9.77 58.8 0 0 5 1 0 0 0 25
20 Sankar Renganathan 4 4 123 114 30.75 107.89 0 1 6 3 0 0 0 63
21 Tariq Usmani 5 5 113 144 28.25 78.47 0 1 2 1 0 0 1 65
22 Fazil Sayed 20 20 110 217 5.5 50.69 0 0 0 1 0 0 12 19
23 Suresh Bachu 8 7 68 101 13.6 67.33 0 0 1 0 0 0 2 28
24 Saleem Malik 10 9 39 88 3.9 44.32 0 0 0 0 0 0 1 14
25 Satish Telu 5 5 38 74 19 51.35 0 0 1 0 0 0 3 24
26 Asif Sayed 4 4 26 61 6.5 42.62 0 0 0 0 0 0 1 10
27 Neeraj Shah 15 14 25 61 2.27 40.98 0 0 0 0 0 0 3 6
28 Venkat Madheswaran 8 7 21 26 2.63 80.77 0 0 0 0 0 0 4 5
29 Anoop Ramamurthi 4 4 21 46 5.25 45.65 0 0 0 0 0 0 0 14
30 Vijay Yadav 4 4 16 19 4 84.21 0 0 2 0 0 0 2 16
31 Bhabani Dash 5 4 15 35 3.75 42.86 0 0 0 0 0 0 0 6
32 Tahir Khurshid 4 3 12 42 3 28.57 0 0 0 0 0 0 0 7
33 Dheeren Kommala 2 2 11 14 5.5 78.57 0 0 1 0 0 0 0 7
34 Minesh Amin 2 2 8 14 4 57.14 0 0 0 0 0 0 0 5
35 Shahid Patel 3 3 8 14 2.67 57.14 0 0 1 0 0 0 0 4
36 Ateeq Jaffer 1 1 7 17 7 41.18 0 0 0 0 0 0 1 7
37 Bala Ambravan 2 2 6 21 3 28.57 0 0 0 0 0 0 0 6
38 Dinesh Baheti 2 2 5 1 2.5 500 0 0 0 0 0 0 0 5
39 Viral Thakkar 1 1 2 20 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2
40 Manjit hota 1 1 2 13 2 15.38 0 0 0 0 0 0 0 2
41 Pradeep Yadav 2 1 1 6 1 16.67 0 0 0 0 0 0 0 1
42 Mandar Deshpande 2 1 1 11 0.5 9.09 0 0 0 0 0 0 1 1
43 Mukarram Raheel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lakshyapathi Bijja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Vijayant Wadhavan 56 56 285.5 1289 14.99 13 86 97 2 1 6
2 Prem Arokiadoss 56 56 303.7 1357 3.66 13 83 110 6 1 6
3 Suraj Amin 31 31 161.2 608 11.69 8 52 59 0 1 6
4 Sandeep Makker 45 45 199.0 982 4.06 7 49 91 14 1 5
5 Fazil Sayed 33 33 131.0 656 16.82 2 39 70 2 0 4
6 Bhushan Naik 32 32 112.5 619 3.31 1 34 56 2 0 3
7 Anshuman Taneja 17 17 69.6 369 14.76 1 25 11 1 1 6
8 Sandeep Bhardwaj 25 25 52.9 288 2.4 1 22 23 1 0 3
9 Ganesh Easwaran 17 17 58.0 283 15.72 1 18 14 0 0 3
10 Zakir Shah 12 12 33.1 217 2.07 0 16 8 3 0 3
11 Rahul Dhingra 12 12 38.0 197 14.07 0 14 6 0 0 4
12 Arjun Ahuja 14 14 61.3 292 5.57 2 11 28 3 0 3
13 Venkat Madheswaran 8 8 43.0 176 17.6 2 10 6 3 0 2
14 Mahesh Ranganathan 14 14 34.0 152 3.78 1 9 29 1 0 4
15 Chetankumar Mudholkar 11 11 41.0 210 23.33 2 9 8 0 0 2
16 Bhabani Dash 5 5 23.0 83 3.83 4 6 9 0 0 4
17 Mandar Deshpande 3 3 17.0 98 16.33 1 6 2 1 0 4
18 Satish Telu 6 6 19.0 106 4.75 0 4 9 0 0 2
19 Saleem Malik 10 10 24.2 148 37 0 4 26 1 0 3
20 Sudhir Vissa 9 9 24.0 187 8 0 3 16 0 0 2
21 Tanay Shaha 6 6 17.0 132 44 1 3 17 1 0 2
22 Vijay Yadav 3 3 8.3 47 4.15 0 2 4 0 0 1
23 Sandeep Navara 8 8 21.0 139 69.5 0 2 13 0 0 1
24 Neeraj Shah 7 7 14.0 87 7 0 2 6 0 0 1
25 Minesh Amin 2 2 12.0 49 24.5 0 2 4 0 0 2
26 Tahir Khurshid 1 1 1.0 1 1 0 1 0 0 0 1
27 Mukarram Raheel 1 1 6.0 27 27 0 1 0 0 0 1
28 Lakshyapathi Bijja 1 1 4.0 14 4 0 1 0 0 0 1
29 Tariq Usmani 3 3 14.0 98 98 1 1 6 0 0 1
30 Sandeep Tyagi 1 1 3.2 12 0 0 0 0 0 0 0
31 Akhilesh Bhrambhatt 1 1 0.3 6 0 0 0 0 0 0 0
32 Pradeep Yadav 2 2 4.0 17 0 0 0 5 0 0 0
33 Shahid Patel 1 1 1.0 9 0 0 0 4 0 0 0
Banner
1