MosNewsWriter
Suburban VS Deccan Blue (Home Team) Match Detail
Suburban VS Deccan Blue (Home Team)
xxDeccan Blues
xxSuburban
2008 Day Tournament
Washington Park
30
May 10, 2008
Toss Information
xxSuburban won the toss
xxDeccan Blues

Match Information
xxDeccan Blues Won the match
Amber Abbas [Deccan Blues]
Scorecard       Commentry